TŁUMACZENIA

techniczne

TŁUMACZENIA

prawno-ekonomiczne

LOKALIZACJA

oprogramowania

ATRAKCYJNY SYSTEM RABATOWY | WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG | OBSŁUGA NIESTANDARDOWYCH FORMATÓW

Korekta i edycja

Korekta Jest standardową usługą polegającą, na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu przez doświadczonego weryfikatora celem wyłapania ewentualnych niejasności, błędów literowych lub innych, jakie mogły umknąć w procesie weryfikacji przez tłumacza oraz weryfikacji maszynowej. Korekta jest zawsze wykonywana przez osobę, dla której język docelowy jest językiem rodzimym, aby zapewnić najwyższą jakość tekstu. Pre-editing i post-editing Są to usługi […]

Korekta

Prześlij tekst do wyceny

Jest standardową usługą polegającą, na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu przez doświadczonego weryfikatora celem wyłapania ewentualnych niejasności, błędów literowych lub innych, jakie mogły umknąć w procesie weryfikacji przez tłumacza oraz weryfikacji maszynowej. Korekta jest zawsze wykonywana przez osobę, dla której język docelowy jest językiem rodzimym, aby zapewnić najwyższą jakość tekstu.

Pre-editing i post-editing

Są to usługi związane z tłumaczeniem maszynowym (automatycznym) i oznaczają przystosowanie tekstu do tłumaczenia maszynowego lub edycję po maszynowym przetłumaczeniu. Przy dużych projektach tłumaczeniowych usługa post-editingu pozwala zredukować całkowity koszt przygotowania dokumentów o 20-40%. Obydwie usługi stosuje się przede wszystkim do tekstów technicznych.

Kiedy zamówić usługę pre-editingu?

Usługi pre-editingu realizujemy wyłącznie na tekstach polskich, które mają być tłumaczone na inne języki. Polega ona na uproszczeniu danego tekstu (np. skróceniu zdań, zmianie stylistyki, uproszczeniu terminologii) pod kątem języka docelowego. Tak przygotowany tekst tłumaczy się maszynowo, wynik takiego tłumaczenia ma jakość dużą lepszą od jakości uzyskiwanej po przetłumaczeniu oryginalnego tekstu źródłowego. Jest to przydatne, jeśli klient sam chce zredagować tekst w języku docelowym, ale tłumaczenie maszynowe jest zbyt słabej jakości.

Kiedy zamówić usługę post-editingu?

Post-editing oznacza korektę tekstu po tłumaczeniu maszynowym, pod warunkiem że jakość tłumaczenia maszynowego jest zadowalająca. W przypadku dużych projektów zastosowanie procesu: tłumaczenie maszynowe + weryfikacja + korekta pozwala ograniczyć koszty do 40% w porównaniu do standardowego procesu: tłumaczenie wykonane przez człowieka + weryfikacja + korekta.

Jak uzyskać dobrą jakość tłumaczenia maszynowego?

Aby móc skorzystać z usługi post-editingu, nie wystarczy przetłumaczyć dowolny tekst za pomocą usługi Google Translate. W przypadku dużych projektów lub regularnego tłumaczenia podobnych dokumentów warto skorzystać z usług firm, które w oparciu o przesłane przez Ciebie dokumenty “nauczą” tłumacza maszynowego tłumaczenia właśnie tego rodzaju dokumentów i zaprogramują go do dalszego uczenia się na wprowadzanym do niego korpusie. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat skontaktuj się z nami. Warto pamiętać, że tłumaczenie maszynowe sprawdza się najlepiej na krótkich zdaniach (do 8 wyrazów), a jego jakość dla różnych języków będzie inna. Dlatego przy redagowaniu tekstu z zamiarem post-edycji jego tłumaczenia warto zwrócić uwagę na ujednolicanie struktur i stosowanie spójnej terminologii. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z naszym konsultantem pod nr telefonu +48 537 413 139.

Zapytanie ofertowe

Masz wątpliwości? Chcesz zadać nam pytanie? Skorzystaj z formularza:

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy:
537 413 139