TŁUMACZENIA

techniczne

TŁUMACZENIA

prawno-ekonomiczne

LOKALIZACJA

oprogramowania

ATRAKCYJNY SYSTEM RABATOWY | WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG | OBSŁUGA NIESTANDARDOWYCH FORMATÓW

Oferta dla szkół wyższych i jednostek badawczych

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH I JEDNOSTEK BADAWCZYCH W skład naszego zespołu wchodzą również byli pracownicy naukowi i badawczy z różnych uniwersytetów. Ich doświadczenie stało się podstawą do opracowania specjalnej oferty skierowanej do szkół wyższych oraz jednostek badawczych. Wyjątkowość oferty polega na rozszerzeniu wachlarza usług, dodaniu specjalnych opcji rozliczeniowych i powiązaniu naszych usług z ofertą […]

OFERTA SPECJALNA DLA SZKÓŁ WYŻSZYCH I JEDNOSTEK BADAWCZYCH

W skład naszego zespołu wchodzą również byli pracownicy naukowi i badawczy z różnych uniwersytetów. Ich doświadczenie stało się podstawą do opracowania specjalnej oferty skierowanej do szkół wyższych oraz jednostek badawczych. Wyjątkowość oferty polega na rozszerzeniu wachlarza usług, dodaniu specjalnych opcji rozliczeniowych i powiązaniu naszych usług z ofertą profesjonalnych firm zagranicznych zajmujących się redagowaniem tekstów publikacji w czasopismach punktowanych.

Oferujemy:

 • Tłumaczenia artykułów naukowych na języki obce z uwzględnieniem wymogów edytorskich przedstawionych przez autora lub udostępnianych przez konkretne czasopismo.

 • Szybkie tłumaczenia wniosków o granty do Narodowego Centrum Nauki, UE oraz innych instytucji przyznających takie dofinansowania.

 • Usługi związane z uspójnianiem terminologii i języka (nie usługi redakcyjne).

 • Tłumaczenia artykułów i publikacji naukowych z języków obcych na język polski, w tym tłumaczenia streszczające lub tłumaczenia w bardzo atrakcyjnych stawkach, ale bez stuprocentowej gwarancji jakości wykonywane przez tłumaczy stażystów i weryfikowane jedynie pod kątem poważnych błędów merytorycznych (usługa przydatna przy gromadzeniu literatury obcojęzycznej do książek i prac).

 • Tłumaczenia z redakcją wykonaną przez jednostki zagraniczne zajmujące się przygotowaniem tekstów do publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej.

 • Szybkie tłumaczenia korespondencji z partnerami zagranicznymi.

 • Korekty.

Atrakcyjne formy rozliczeń:

  Prześlij tekst do wyceny

 • Elastyczne terminy płatności. Po uzgodnieniu dostosujemy nasz harmonogram wystawiania rachunków i terminy płatności do terminów rozliczeń dofinansowań ze środków DS, przerw w pracy sekretariatów i dziekanatów itp.

 • Uproszczenie procedur. Aby zaoszczędzić Państwa czas i ograniczyć formalności, możemy dzielić płatności na raty (np. w dwóch rachunkach) celem uniknięcia wszczynania procedury przetargowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat proponowanych usług, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem. Jesteśmy również gotowi przedstawić naszą ofertę osobiście po uzgodnieniu terminu.

Zapytanie ofertowe

Masz wątpliwości? Chcesz zadać nam pytanie? Skorzystaj z formularza:

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy:
537 413 139