TŁUMACZENIA

techniczne

TŁUMACZENIA

prawno-ekonomiczne

LOKALIZACJA

oprogramowania

ATRAKCYJNY SYSTEM RABATOWY | WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG | OBSŁUGA NIESTANDARDOWYCH FORMATÓW

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ?

Procedura zamówienia i realizacji usługi tłumaczeniowej Poniżej zaprezentowano przebieg typowej procedury wykonania usługi tłumaczenia. Jednak istnieje możliwość ustalenia innych warunków realizacji po uzgodnieniu z klientem. 1. DARMOWA WYCENA Klient przesyła do nas tekst, który chciałby przetłumaczyć wraz z opisem wymagań. Lista informacji do uwzględnienia przy składaniu dokumentu do wyceny znajduje się tutaj. Nasz konsultant skontaktuje […]

Procedura zamówienia i realizacji usługi tłumaczeniowej

Poniżej zaprezentowano przebieg typowej procedury wykonania usługi tłumaczenia. Jednak istnieje możliwość ustalenia innych warunków realizacji po uzgodnieniu z klientem.

1. DARMOWA WYCENA
Prześlij tekst do wyceny

Klient przesyła do nas tekst, który chciałby przetłumaczyć wraz z opisem wymagań. Lista informacji do uwzględnienia przy składaniu dokumentu do wyceny znajduje się tutaj. Nasz konsultant skontaktuje się z klientem w wybrany przez niego sposób (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i przedstawi naszą ofertę. Jeśli żadne z ustaleń klienta nie ulegną zmianie, oferta pozostanie wiążąca przez okres 3 dni roboczych.

2. ZAMÓWIENIE

Jeżeli po ustaleniu wszystkich szczegółów klient zdecyduje się skorzystać z przedstawionej mu oferty, nasz konsultant prześle drogą elektroniczną lub faksem szczegółowy opis zamawianej usługi z prośbą o potwierdzenie. Przy potwierdzeniu klient zostanie poproszony o podanie danych do wystawienia rachunku. W przypadku dużych zleceń lub zleceń rozciągniętych w czasie firma TradTech zastrzega sobie prawo do zażądania wpłaty zaliczki w wysokości od 30% do 50% wartości zamówienia.

3. REALIZACJA USŁUGI

W zależności od rodzaju usługi klient może być w różnym stopniu zaangażowany w przebieg jej realizacji. Jednak firma TradTech zastrzega sobie prawo do zadawania klientowi pytań technicznych i merytorycznych dotyczących świadczonej usługi za pośrednictwem Formularza zapytania w formacie .xls, w którym tłumacz/korektor opisuje kwestie wątpliwe, wymagające interwencji klienta. Jednocześnie oczekujemy od klienta odpowiedzi na takie zapytania, gdyż tego rodzaju informacja zwrotna stanowi bardzo istotny element polityki zapewniania jakości firmy.

4. ODDANIE ZLECENIA

Gotowe produkty (np. tłumaczenia, skorygowane teksty, glosariusze, pamięci itp.) są przekazywane klientowi drogą elektroniczną lub za pośrednictwem kuriera. O ile nie uzgodniono inaczej, klient ma prawo ustosunkować się do jakości usługi w ciągu 14 dni od chwili jej przekazania. Po zaakceptowaniu odbioru usługi firma TradTech wystawi klientowi rachunek z 10-dniowym terminem płatności.

Płatności

Po przekazaniu produktu finalnego klientowi wystawimy rachunek na uzgodnioną kwotę z 10-dniowym terminem płatności. Rachunek zostanie przesłany do klienta drogą mailową oraz za pośrednictwem poczty. Klient przeleje należną kwotę na rachunek TradTech wskazany na formularzu rachunku we wskazanym terminie. Informacje o zaległych płatnościach będą na bieżąco przekazywane do Krajowego Rejestru Długów.

Reklamacje

O ile nie uzgodniono inaczej, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu finalnego. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, firma TradTech wykona nieodpłatnie korektę usługi w ciągu 7 dni. W razie potrzeby do rozstrzygnięcia zasadności reklamacji zostanie powołana osoba trzecia. W przypadku uzasadnionej reklamacji klientowi przysługuje prawo do rabatu w wysokości uzgodnionej przez obie strony.

Zapytanie ofertowe

Masz wątpliwości? Chcesz zadać nam pytanie? Skorzystaj z formularza:

Skontaktuj się z nami

Telefon kontaktowy:
537 413 139